Dòng hương này kết hợp vị ngọt của hương cam chanh (chanh xanh, cam), và các loài hương thuộc nhóm cam chanh khác, kết hợp thêm hoặc hòa huyện cùng vị ngọt của va-ni, caramel, và các loài hoa ngọt.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.