Dòng hương này kết hợp lớp hương gỗ ở trung tâm hỗn hợp nước hoa với các yếu tố tươi mát và tỏa hương ngào ngạt và các hương biển.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.