Showing all 10 results

ác chai nước hoa hương hoa cỏ làm chủ đạo được củng cố thêm với hương gỗ, hương xạ hương hoặc cả hai giúp thêm chiều sâu và cảm giác ấm áp cũng như âm sắc của hương phấn vào tổng thể của mùi hương.

Le Labo

690.000VND1.190.000VND
-8%
HOT
-8%
HOT
-3%
-11%
HOT
Narciso Rodriguez

2.000.000VND2.550.000VND
-8%
HOT
Narciso Rodriguez

2.190.000VND2.650.000VND
-4%
HOT
-15%
Versace

350.000VND1.660.000VND
-26%
HOT
Narciso Rodriguez

1.660.000VND2.700.000VND